Geneeskunst

Pas verschenen, de auteur is werkzaam in deze kliniek.

GENEESKUNST? Blijspel in vier bedrijven

 

PROLOOG

Dit boek gaat over de kunst van het genezen door middel van de TCM (Traditional Chinese Medicine – Traditionele Chinese Geneeskunde), maar is niet bedoeld als leerboek.

Het is bedoeld:

  • Voor patiënten en potentiële patiënten: om hen een blik in de keuken van de TCM te gunnen en hen op andere mogelijkheden te wijzen om van hun klachten af te komen. Met een verzameling van ziektegevallen zal ik proberen wat te laten zien van de werkwijze van de TCM en de hypnotherapie. Maar in een boek over een vorm van alternatieve geneeskunde mag een hoofdstuk over de activiteiten van antikwakzalvers natuurlijk niet ontbreken. Dit is noodzakelijk om de patiënt te behoeden voor misleiding. Deze lieden schromen niet om tendentieuze berichten over alles wat anders is de wereld in te sturen. Daarbij wordt het welzijn van de patiënt uit het oog verloren, althans ondergeschikt gemaakt aan het in stand houden van heilige huisjes. Ook een hoofdstuk over de uitwassen, de zelfkant van de geneeskunde, kan helaas niet ontbreken. Ik hoop dit beter bespreekbaar te maken dan tot nu toe het geval is en tegelijk te bewerkstelligen dat patiënten alerter zullen zijn bij de behandeling, in welke sector dan ook, regulier of alternatief. Het gaat uiteindelijk om hun eigen lichaam en welzijn.
  • Voor de ongelovigen, de sceptici en vooral de militanten onder hen: dat ze uit de vele casussen zullen opmaken dat deze vorm van alternatieve geneeskunde nog zo gek niet is, wel degelijk helpt en dat patiënten er baat bij hebben. Ik vrees echter dat dit, waar het de militanten betreft, een ijdele hoop zal blijken te zijn en dat elke poging hen op andere gedachten te brengen, slechts op paarlen voor de zwijnen werpen zal neerkomen.
  • Voor de regulier werkende arts: om, behalve enig inzicht te krijgen in de werkwijze van de TCM en de hypnotherapie, ook lering te kunnen trekken uit soms eenvoudige, vermijdbare (denk)fouten en dwalingen. Dat zij niet zullen schromen andere wegen te bewandelen dan de gangbare en steeds blijven zoeken naar de beste oplossing voor de patiënt als individu.
  • Voor de beoefenaar van de TCM: als aanmoediging, om vooral door te gaan met dit werk en de geneeskunde meer als een kunst te blijven beschouwen dan als een kunde.
  • En tenslotte voor mijzelf. Door deze bijdrage hoop ik te voorkomen, dat door de activiteiten van de militante sceptici en de onwetendheid van sommige politici, deze vorm van geneeskunde uit Nederland zal verdwijnen. Ik heb het daarom als een plicht opgevat dit boek te schrijven, uit dankbaarheid voor de gastvrijheid die ik al meer dan vijftig jaar in dit land mag genieten.

Voor de inhouds opgave van dit boek klik hier.

 

ISBN 978-90-819479-0-9

Het boek is verkrijgbaar bij www.pumbo.nl en uw (internet) boekhandel.

Prijs: € 19.50