Hypnotherapie

HYPNOTHERAPIE

 

Hypnose is een bepaalde bewustzijnstoestand waarbij iemand totaal ontspannen is, zowel lichamelijk als geestelijk, maar tegelijk ook in uiterste concentratie is. Een dergelijke toestand wordt trance genoemd. Er zijn verschillende methoden, inducties, om een dergelijke toestand te bewerkstelligen.

Hypnose is geen slaaptoestand en ook geen narcose. De patiënt is wel bij kennis, in staat alles te horen en ook waakzaam.  In een trance is het zelfs mogelijk om met de therapeut in gesprek te zijn en onder diens begeleiding als het ware met je onderbewuste in gesprek te komen.

Bij de  hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van deze toestand om psychische– of psychiatrische problemen effectief op te lossen. De hypnotherapie kan als doel of als middel gebruikt worden. Als doel om een patiënt goed te leren ontspannen, als middel om de genoemde problemen middels verschillende technieken en suggesties op te lossen. Dus de patiënt beter toegankelijk te maken voor psychotherapie. En het onderbewustzijn van de patiënt kan opnieuw geprogrammeerd worden.

De hypnotherapie kan uitstekend met acupunctuur en of fytotherapie gecombineerd worden. In onze kliniek wordt uitsluitend de combinatie TCM en hypnotherapie toegepast. De TCM is vaak nodig om de patiënt lichamelijk (en soms ook geestelijk) redelijk in balans te brengen, waarna de hypnotherapie dan toegankelijker wordt voor de patiënt. Immers de patiënt is al voor een groot deel ontspannen en beter in evenwicht.

Wij passen de hypnotherapie in voorkomende gevallen additief toe, d.w.z. als aanvulling op de TCM.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de lichte gevallen, zoals bijv. een lichte vorm van slapeloosheid heel goed met TCM c.q. acupunctuur alleen behandeld kan worden. Maar bij de meer ernstige,langdurige en complexe gevallen is hypnotherapie onontbeerlijk. Vooral als er sprake is van langdurig gebruik (misbruik) van allerlei(!) psychofarmaca.

Veel van die ernstige gevallen die bij ons in aanmerking komen voor hypnotherapie zijn het slachtoffer van het onoordeelkundig laten  gebruiken van psychofarmaca veelal als gevolg van het lichtvaardig stellen van een psychiatrische diagnose. De laatste jaren is ADHD dé hype op dit gebied.

Het gebruik van psychofarmaca langer dan 2 weken is in de overgrote meerderheid van de gevallen geheel uit den boze. In zo een geval is het niet de patiënt die hierbij baat heeft, maar de fabrikant. En ook komt dit voorschrijfgedrag tegemoet aan de gemakzucht van de reguliere arts of psychiater. De problemen kunnen alleen maar verergeren of nog weer andere problemen oproepen. Bijvoorbeeld een patiënt met een lichte depressie (die iedereen wel eens heeft), die een antidepressivum voorgeschreven krijgt. Deze gaat dan lijden aan gejaagdheid en/of slapeloosheid, en krijgt dan een kalmerend- en/of slaapmiddel voorgeschreven. Omdat de patiënt dan weer klaagt over lusteloosheid krijgt deze nog(!) een ander antidepressivum erbij etc. etc.  en raakt daardoor op een gegeven moment in een wip/wap situatie, waarna dan met enige trots en/of gevoel van triomf de diagnose manisch-depressieve psychose gesteld wordt.

Ook kan het onoordeelkundig gebruik van psychofarmaca i.c. antidepressiva, leiden tot catastrofale gevolgen, zoals zelfmoord, moordpartijen of andere gewelddadigheden.

Gevallen die wij met hypnotherapie als aanvulling behandelen zijn bijvoorbeeld: depressie (al of niet manisch-depressief), ADHD, ernstige slapeloosheid (tot uitputting toe), rusteloosheid, gejaagdheid, angsten (straat-, engte, tunnelvrees, examenvrees), dissociaties, persisterende zelfmoordneigingen na een eerder gepleegde zelfmoordpoging, lichamelijke klachten als gevolg van een psychisch probleem of een door gemaakte geestelijk trauma, verwerking van een doorgemaakte trauma etc.etc. Al deze klachten kunnen een blokkade vormen voor de TCM c.q. de acupunctuur om het lichaam (en de geest) in evenwicht te brengen en dienen daarom tezamen met hypnotherapie opgelost te worden.

 

Door sommige niet ingewijden (ook psychologen en psychiaters) wordt de hypnotherapie in een kwaad daglicht gesteld. Men zou allerlei nare bijverschijnselen kunnen krijgen,zoals angsten, dissociatie, depersonalisatie en al wat dies meer zij. Vooroordeel viert hier hoogtij. Dit wordt klaarblijkelijk ingegeven door onwetendheid (onnozelheid) en deels door kinnesinne.