Recensie 1

Geneeskunst? Blijspel in vier bedrijven

Dr. Henk Tjong Tjin Tai   ISBN 978-90-819479-0-9

Traditionele Chinese Geneeskunde en hypnotherapie werken wel, maar zie het maar te bewijzen. Dit is haast onmogelijk met methodes die gehanteerd worden in de reguliere geneeskunde. Een bespreking van patiënten, die met deze geneeswijzen zijn behandeld, kan meer duidelijkheid brengen over de werkzaamheid hiervan.
Van een bepaalde stroming zijn er altijd voor- en tegenstanders. Het is daarom nuttig om ook kennis te nemen van de standpunten en ervaringen van een beoefenaar van een alternatieve geneeswijze. Geneeskunde is een moeilijk vak. Het kan gepaard gaan met falen, menselijk falen. Tragisch, maar een reden te meer om dit bespreekbaar te maken in een boek over geneeskunst.

NBD|Biblion recensie

De auteur was tot zijn VUT werkzaam als chirurg en legde zich daarna toe op de beoefening van TCM (Traditionele Chinese Geneeswijzen: acupunctuur en fytotherapie). Hij trekt in dit boek fel van leer tegen ongerechtvaardigde kritiek op alternatieve geneeswijzen in het algemeen en de TCM in het bijzonder, met name van de kant van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Daarnaast bespreekt de auteur op openhartige wijze een groot aantal voorbeelden van regulier-medisch falen en dito misverstanden (o.a. omtrent alternatieve geneeswijzen). Hij betreurt het dat de reguliere geneeskunde nauwelijks nog geneeskunst is en pleit voor meer aandacht voor de patiënt als mens, als geheel van lichaam, ziel en geest. Het boek is bedoeld en geschikt voor zowel (potentiële) patiënten als voor regulier werkende artsen en 'alternatieven', Het betoog is zeker ook iets voor sceptici en 'antikwakzalvers' om ter harte te nemen, temeer daar het veelal gaat om kwesties van leven en dood. De term 'blijspel' in de ondertitel verwijst naar de indeling van het boek en de tragikomische houding van veel artsen jegens visies en behandelwijzen die men niet kent, noch begrijpt. Met enkele zwart-wittekeningen, een verklarende woordenlijst en een literatuurlijst.
P.O. Kampschuur (NBD|Biblion recensie)

 

‘Indringende medische autobiografie, meeslepend verteld en beschreven’ Dr. G.N. de Groot

 

‘Een oud-chirurg, die zich toelegt op Traditionele Chinese Geneeswijzen, beschrijft hoe hij bij zijn patiënten veelal succes boekt waar de reguliere geneeskunde faalt’. (Annotatie literatuurplein).